WYCIECZKI

PAMUKKALE-EXPRES

PAMUKKALE-EXPRES

PAMUKKALE-EXPRES

PAMUKKALE ? EXPRES - cena 49 euro

wyjazdy : ?roda, sobota

W cenie :  transfer, ubezp., pilot w j.polskim, ?niadanie, obiad, wej?cie na Pamukkale

Op?aty dodatkowe : napoje, k?piel w basenie Kleopatry 

Pamukkale - Bawe?niany Zamek. Fenomen przyrodniczy, powsta?y w wyniku silnych i wielokrotnych trz?sie? ziemi. Termiczne ?ród?a o du?ej zawarto?ci wapnia, w których temp. wody ma zawsze 35 stopni, uformowa?y  bia?e wapienne tarasy uwa?ane za ?8 cud ?wiata?.  Nieopodal tarasów znajduje si? zbudowany przez Rzymian  Antyczny Basen Kleopatry( k?piel w nim pono? odm?adza ). Na terenie Pamukkale s? równierz, doskonale zachowane i warte dok?adnego zwiedzenia,  ruiny antycznego miasta Herapolis ze s?ynnym cmentarzyskiem Nekropolis. B?d?c tam warto jest te? wej?? na wzgórze, na którym znajduje si? Amfiteatr. Z tego wzgórza rozci?ga si? cudowny widok na ca?e Pamukkale.
Dodatkow? atrakcj? na tej wycieczce jest - SALDA GOL- jezioro znajduj?ce sie na trasie do Pamukkale, znane równierz pod nazw? " Tureckie Maladiwy'. Jest to jezioro zamkni?te, bez dop?ywów. Powsta?o ok. 2 milionów lat temu. Jedno z najg??bszych na ?wiecie. W niektórych miejscach g?eboko?? dochodzi do 184 m. Woda w jeziorze jest lekko s?ona , alkaliczna, z du?? zawarto?ci? magnezu, sodu, potasu i wapnia. W drodze do Pamukkale zatrzymujemy sie tam na ok. 1 godzine, aby móc podziwia?, to niesamowite, zjawiskowe miejsce i za?y? kapieli w jeziorze.

W programie nie ma ?adnych sklepów !!! Jest tylko i wy??cznie zwiedzanie. 

Wyjazd z hotelu ok. 02.15, powrót ok.20ej

Jednym s?owem atrakcji sporo, jak na jeden dzie?. Tego co tam zobaczycie i prze?yjecie, nikt Wam nie zabierze !!!

NON-STOP KONTAKT

Je?li potrzebujecie pomocy, informacji, macie jakie? pytania lub w?tpliwo?ci.
Dzwo?cie, wy?lijcie sms-a lub e-maila.
( 24/7 do us?ug )

0090 535 880 32 19 
mariolakos@hotmail.com