WYCIECZKI

MANAVGAT-REJS STATKIEM

MANAVGAT-REJS STATKIEM

MANAVGAT-REJS STATKIEM

poniedzia?ek i czwartek

w cenie: transfer, ubezpieczenie, wej?cia, rejs statkiem, obiad

op?aty dodatkowe : napoje

Rejs statkiem po rzece Manavgat trwa ok.4 godzin. P?yniemy do miejsca, gdzie rzeka wp?ywa  do morza. W trakcie rejsu podziwia? b?dziemy faune i flore Parku Narodowego Manavgat. Mo?emy zobaczy? spaceruj?ce brzegiem pelikany, ?ó?wie caretta-caretta oraz wiecznie zielon? ro?linno?? tropikanl?.Przy uj?ciu rzeki do morza jest pi?kna pla?a. Mamy na niej oko?o godziny czasu wolnego na sma?ing-pla?ing i k?piel w morzu. Obiad, rybka lub kurczak z grilla, spo?ywamy na statku . W trakcie naszej wycieczki zwiedzamy i podziwiamy równierz wodospady w Manavgat. Odwiedzimy te? jeden z najwi?kszych na Tureckiej Riwierze meczet, z czterema minaretami. No i dodatkowa atrakcja dla zakupoholików: schoping !!! Macie ok.2 godzin na zrobienie sobie zakupów na s?ynnym bazarze w Manvgat. Wspania?e po??czenie zakupów, zwiedzania , pla?y i relaksuj?cej wycieczki statkiem. Udanej zabawy!!!

NON-STOP KONTAKT

Je?li potrzebujecie pomocy, informacji, macie jakie? pytania lub w?tpliwo?ci.
Dzwo?cie, wy?lijcie sms-a lub e-maila.
( 24/7 do us?ug )

0090 535 880 32 19 
mariolakos@hotmail.com