WYCIECZKI

GREEN KANYON

GREEN KANYON

GREEN KANYON

Green Kanyon ? 35 euro

Codziennie

Wyjazd z hotelu o godzinie 8:15 powrót oko?o 16tej
W cenie: transfer, ubezpieczenie, rejs statkiem, obiad, napoje bezalkoholowe

  Tama znajduj?ca si? w Parku Narodowym Oymapinar zosta?a zbudowana w latach 1972-1984. Najpierw zbudowano  zapor? ?ukow? o wysoko?ci 185 metrów,  nast?pnie obszar o d?ugo?ci ok.7 km.zalano wod? na g??boko?? 180 metrów . I tak powsta? ten przepi?kny kanjon, zwany dzisiaj od koloru wody Green Kanjonem. Na t? zapor? wje?d?amy, aby z góry móc podziwia? spokojne i ciche jezioro powsta?e w wyniku zbudowania tamy, z przej?y?cie czyst?, szmaragdow? wod?, otoczone surowymi zboczami wysokich gór poro?ni?tych krzewami i drzewami. Zmar?e pnie drzew stoj?ce w wodzie - ofiary powodzi- robi? niesamowite wra?enie. Te same widoki podziwia? b?dziemy  ze statku, którym przep?yniemy Wielki i Ma?y Kanjon. Zatrzymamy sie te? podczas rejsu na platformie, z której mo?emy zej?? lub zeskoczy? do tej zielono-turkusowej, przezroczy?cie czystej wody i za?y? w niej orze?wiaj?cej kapieli. W restauracji na tarasie nad jeziorem, spo?yjemy smaczny obiad, podziwiaj?c cudny widok na ca?y Kanjon. Sp?dzicie tam niezapomniane chwile, wypoczniecie, zrelaksujecie si? i nakarmicie oczy widokami, które warto utrwali? na zdjeciach?


 

 

NON-STOP KONTAKT

Je?li potrzebujecie pomocy, informacji, macie jakie? pytania lub w?tpliwo?ci.
Dzwo?cie, wy?lijcie sms-a lub e-maila.
( 24/7 do us?ug )

0090 535 880 32 19 
mariolakos@hotmail.com