WYCIECZKI

SAPADERE KANYON

SAPADERE KANYON

SAPADERE KANYON

SAPADERE KANYON ? cena 25 euro

 

Codziennie

Wyjazd z hotelu  8.45 powrót ok.17ej

W cenie : transfer, ubezpieczenie, obiad, wej?cie do Kanjonu

Op?aty dodatkowe : napoje, wej?cie do jaskini  18 lir

 

Grup?  zwart? naszych jeepobusów ruszacie  w góry Taurus, 20 km na wschód za Alany?. W jeszcze niezaturyszczone górskie rejony... Po drodze zatrzymujecie w kilku róznych i ciekawych miejscach, które mo?ecie fotografowa? i filmowa?, tudzierz sie nimi pozachwyca?...:). Jeden z postoi jest we wiosce góralskiej, zwiedzicie tam ma?y wiejski meczet. Nast?pny postój, to osada Nomadów i tu mo?liwo?? k?pieli w zielonym jeziorku.Odwiedzacie równierz chodowl? jedwabników, zatrzymujecie si? te? , aby podziwia?  pi?kne widoki oraz plantacje cytrusów i bananów.

Jedn? z atrakcji jest  Jaskinia Dim- o d?ugo?ci ok. 1 km. Jest to najwi?ksza jaskinia na tureckiej riwierze, tylko cz??ciowo odkopana i napewno warta obejrzenia.

No i oczywi?cie pere?ka tej wycieczki -  Kanjon Sapadere. Spacer drewnianym mostem wzd?u? kanjonu, o d?ugo?ci ok.800m . Nad Wami skrawek nieba, z dwóch stron zbocza skalne, z których sp?ywaj? wodospady. Pod Wami przejrzysty, b?ekitny, rw?cy potok... Dech w piersiach zapiera !!!

 Ci, którym nie straszna zimna woda, mog? wyk?pa? si? pod wodospadem, albo ustawi? si? pod nim do zdj?cia i udawa?, ?e si? pod nim p?ywa?o he he he...

Obiad  jecie w restauracji na rzece Dimcay. U nas mo?na w niektórych restauracjach pop?yn??, a tutaj mo?na  pop?ywa? J

Jednym s?owem moc emocji, przecudne widoki, ?wietna zabawa, nic doda?, nic uj??,

Wycieczka na pi?tke z plusem !!!

 

 

 

 

NON-STOP KONTAKT

Je?li potrzebujecie pomocy, informacji, macie jakie? pytania lub w?tpliwo?ci.
Dzwo?cie, wy?lijcie sms-a lub e-maila.
( 24/7 do us?ug )

0090 535 880 32 19 
mariolakos@hotmail.com