WYCIECZKI

KURSUNLU ASPENDOS SIDE

KURSUNLU ASPENDOS SIDE

KURSUNLU ASPENDOS SIDE

K.A.S. - Kursunlu, Aspendos, Side

w cenie : transfer, ubez., obiad, wej?cia na obiekty

Op?aty dodatkowe: napoje


Jednego dnia zwiedzamy trzy ró?ne miejsca :
Kursunlu - park narodowy z przepi?knymi wodospadami, pod którymi mozna spacerowa? oraz ze wspania??, rozbuja?? ro?linno?ci? tropikaln?.
Aspendos - drugi co do wielko?ci, najlepiej zachowany na ?wiecie,  stale czynny amfiteatr rzymski
Side - ruiny antycznego miasta ? portu, staro?ytna Grecja, co? z mitologi ? ?wi?tynia Apollina.

Na tej niedalekiej i niem?cz?cej wycieczce mo?emy podziwia? pozosta?o?ci kultur z dwóch ró?nych epok oraz przepi?kny krajobraz i ro?linno?? jaka wyst?puje na tym terenie,  na tle wodospadów.

Dodatkow? atrakcj? jest zwiedzanie meczetu w Manavgat. Jest to najwi?kszy meczet na wybrze?u Riwiery Tureckiej.

Jednym s?owem, napewno si? nie zm?czycie, a sporo zobaczycie i wiele sie dowiecie !!!

NON-STOP KONTAKT

Je?li potrzebujecie pomocy, informacji, macie jakie? pytania lub w?tpliwo?ci.
Dzwo?cie, wy?lijcie sms-a lub e-maila.
( 24/7 do us?ug )

0090 535 880 32 19 
mariolakos@hotmail.com