WYCIECZKI

MYRA-KEKOVA

MYRA-KEKOVA

MYRA-KEKOVA

MYRA & KEKOVA

w cenie : transfer, ubezp., obiad, rejs statkiem

Op?aty dodatkowe : napoje, wej?cia na obiekty

 

Miasto Demre - tutaj ?y?, pe?ni? funkcj? biskupa, zmar? i zosta? pochowany ?w. Miko?aj. Ten prawdziwy, nie ten od reniferów...Znajduje si? tu Ko?ció? z salkofagiem ?w. Miko?aja i ?wietnie zachowanymi freskami. Dom, w którym mieszka?, przekszta?cony zosta? na muzeum, które warto zwiedzi?, aby dowiedzie? si? czego? wi?cej o Biskupie i jego ?yciu..

Na tej samej wycieczce b?dziemy mogli podziwia? ruiny staro?ytnego miasta Myra z pi?knie po?o?onym Amfiteatrem,  s?ynne celtyckie grobowce skalne, odkryte ca?kiem niedawno i zupe?nie przypadkowo przez pilota samolotu lec?cego nisko nad wzgórzami.
Natomiast  rejs statkiem wokó? wyspy Kekova, to nietypowy rejs... P?yniemy nad ruinami zatopionego w morzu antycznego miasta.
W czasie tego rejsu przewidziana jest równierz przerwa na k?piel w morzu.

Sporo atrakcji, pi?kne widoki, troche histori, i tej antycznej i tej z naszej ery. Wszystko, to czeka na Was !!!
 

NON-STOP KONTAKT

Je?li potrzebujecie pomocy, informacji, macie jakie? pytania lub w?tpliwo?ci.
Dzwo?cie, wy?lijcie sms-a lub e-maila.
( 24/7 do us?ug )

0090 535 880 32 19 
mariolakos@hotmail.com